I september handler søndagene om evangelisering

Imorgen taler jeg om «en evangeliserende menighet».
Jesus evangeliserte både for enkeltmennesker (kvinnen ved brønnen, Nikodemus, Zakkeus, osv.) og for store forlkemengder.
For Jesus var hvert menneske verdifullt!
Jesus evangeliserte også med kraft og mirakler (Maria Magdalena, mannen ved Betesdadammen, Lazarus, osv)
Jesus nådde mange mennesker igjennom forkynnelse for massene og gjennom barmhjertighetshandlinger (5 brød og to fisk).
I Apostlenes gjerninger ser vi alle mulige evangeliseringsmetoder i en skjønn forening:
Paulus og Peter vinner enkeltmennesker som Kornelius og fangevokteren i Filippi, men forkynner også for tusener av mennesker på gater og torg.
Det skjer også mye effektiv evangelisering gjennom undervisning av de nyfrelste troende som igjen formidler det videre. Salomos søylegang, f.eks.
Det første kvinnemøte i Filippi blir åpningen til evangeliseringen av Europa.
Det er like mange måter å evangelisere på som det er troende. Finn din metode og vær frimodig med den. Utvikle den og se hvordan Gud gir deg nye metoder etterhvert.
Vi vil være en «evangeliserende menighet».
Vi kan alle nå ut til mennesker rundt oss.
En inviterende livsstil er en veldig god og viktig metode for evangelisering og menighetsvekst!

I August handler søndagene om tro

Jeg har akkurat utgitt en ny bok: «Tro som overvinner».
Budskapet om tro har forvandlet våre liv!
Vi dro ut på misjonsfeltet i 1984 med en nyfødt baby, men uten penger.
Vi dro på bibelskole til Sverige i 1985 med hungrige hjerter, men uten penger.
Vi dro tilbake til bibelskole i 1990 med to barn uten penger.
Vi dro til misjonsfeltet med tre barn til Afrika i 2002 uten penger.
Vi dro til Norge i 2005 uten penger.

Hva prøver jeg å si: Jesus sa, du kan ikke tjene Gud og mammon. Du må velge enten eller. Tro er middelet gjennom hvordan du tjener Gud. Alt det vi har gjort inntil nå har vært gjennom tro. Vi har aldri hatt midlene, ressursene, medarbeiderne, lederne, og så kan jeg fortsette. Men vi har gjort alt gjennom lydighet til Gud og gjennom tro. Jeg prøver ikke skryte av min tro, om det er det du tror. Men jeg vil skryte av min Gud. For Gud er alle ting mulig og med Gud er alle ting mulig.
Disse sannhetene har vært vår livsvei og har skapt alt vi har vært med på de siste 34 årene. Ja, men det kan vel ikke være så mye sier noen: Vel, et titalls menigheter i Danmark, et hundretalls menigheter i Ukraina, en menighet i Afrika på 20000 mennesker. Hva vi har vært med på i Norge er for tidlig å snakke om, vi er bare i begynnelsen av det Gud vil gjøre og kommer til å gjøre. Mitt poeng er bare at det er troen som gjør alt sammen. Ikke vi, men Gud.
Vi har alltid trodd for store ting. Noen har sagt de ikke vil være med på store visjoner. Men alle Guds visjoner er store.
Det er kjennetegnet på at de er fra Gud.
En bibelskole hvor vi kan se Gud transformere Skandinavia og Europa.
En skole hvor barn i Follo kan lære Guds veier å kjenne.
En menighet som kan være et senter for vekkelse.
En bygning som kan romme alt sammen.
Vi tror Gud for store ting, men vi har en stor Gud. Hvis vi skulle gjøre han mindre enn han er ville det være å gå på kompromiss.
Det er denne troen vi snakker om. Det er denne Gud vi snakker om. En Gud for hvem alt er mulig og som vil gjøre storverk i våre liv og igjennom våre liv.
Jeg snakker om Gud som den han virkelig er. Ikke en liten mini-Gud som ikke kan noen ting og vil noen ting, men en stor og mektig Gud.
Om du blir inspirert av å høre om tro og hva Gud kan: kom på søndagene i Familiekirken i august måned og du vil bli inspirert til å komme ut i det Gud har kalt deg til. Gud har kalt alle til å være med. Ingen er kalt til å stå utenfor og kikke inn når Gud skal begynne sitt storverk i Follo.
Vi har akkurat fullført en sommerkonferanse i Oslo-området som var helt fantastisk. Dette er i ferd med å bli en konferanse for Oslofjordområdet som involverer flere menigheter og som mobiliserer unge og voksne til vekkelse og innhøsting i vårt område. Vi kan nesten ikke vente til å se fortsettelsen, men vi gleder oss.

Kom og vær med å se ditt liv og din families liv bli forvandlet til mer enn du hadde håpet på. Kom og vær med i denne viktige tid. Finn din plass i menighet. Kom og gå på bibelskole. Kom og bli forberedt på tidenes største innhøsting: Guds rike er nær!

Mvh hilsen pastor
Egon Davidsen

Familiekirken i Follo et levende felleskap for hele familien!

Vi begynner å nærme oss august og Kick off på søndag d 05:08 kl 11:00!

allerede torsdag er det bønn for hele menigheten og hele Follo hvor jeg vil dele litt om visjonen for høsten og litt om hva vi står inn for i tiden fremover! Bønn er i menighetshuset kl 19:00.

For deg som er kjent med Familiekirken er det bare å komme!

For deg som ikke har vært her så mye før, kanskje bare på konferanser, ønsker vi deg velkommen til å være med på menighetens møter og finne inn i felleskapet. Vi er en menighet i alle aldre med flotte barnemøter og et gryende ungdomsarbeid (starter på fredag d 31:08). Vi har også kvinnemøter og mannetreff!

Spesielt er våre søndager kjent for en herlig lovsang og flott forkynnelse. Vi har flotte forkynnere som alle har gått igjennom livet og har prøvet Guds nåde over deres liv i forskjellige faser. De er kjent for å snakke sant om livet og å løfte opp sannheter i Guds ord kompromissløst.

Denne høsten kommer til å preges av det oppdraget Gud har gitt oss til å nå ut til de lokale follobeboere både i Ås og omegn med evangeliet om Jesus Kristus. Dette kommer til å bli gjort gjennom ulike redskap og arrangement som Gud har gitt oss som vi kommer tilbake til.

Vi har også flere lifegrupper lokalt i ditt område som er en viktig del av det å bygge Guds rike som er menigheten.

Kom og vær med å se Guds rike vokse og bli synlig i og igjennom deg og din familie!

Bli med i Familiekirken!

Hjertelig Velkommen!

mvh Pastor Egon Davidsen

 

 

Sommerkonferanse 2018 en stor suksess!

Sommerkonferansen 2018 er akkurat over og mange hundre ble velsignet med fantastisk lovsang og god og salvet forkynnelse.

5 dager i Guds nærvær med gode talere fra Skandinavia og herlig lovsang fra flere lokale menigheter var med.

Første sommerserkonferanse var i langhushallen 2017. Den ble arrangert av Familiekirken i Follo og nådde også flere hundre med fornyelse, vekkelse og salvet forkynnelse. Noe er etablert både i den åndelige verden og i Oslo-området for at vekkelse og trosundervisning skal gå frem.

I år opplevde vi at konferansen skulle utvides til flere menigheter og til et større område. Vi fikk et samarbeid med Sentermenigheten i Asker som vi har kjent i en årrekke og ble enige om å arrangere konferansen sammen.

Det vi fikk erfare var at gjennom å samarbeide kan vi nå flere og oppleve mer av det Gud har for oss sammen. Det er allerede opprettet et samarbeid mellom pastorer rundt Oslofjordområdet hvor nettopp det man ønsker er et større samarbeid både når det gjelder sommerkonferansen og flere andre ting. Jeg kommer tilbake med mer informasjon om dette senere. Helt konkret hadde vi lovsangere fra Elihu, Catch the fire, Sannhetens ord og Familiekirken. Forkynnere var Egon Davidsen, Raymond Urne, Ole bjørn Urne, Jørn Strand, Kjell Haltorp og Rune Borgsø fra Livets Ord.

Det var helt fantastisk å merke den enhet og strøm av Den hellige ånd som preget konferansen. Alt var fylt og ledet av Den hellige ånd som at alt var født i Ånden på en nydelig måte. Det er vanskelig å beskrive.

Vi er nå så glade og lykkelige for at vi startet konferansen sist år og at vi var lydige å flytte konferansen til Asker i år. Sentermenigheten har gått igjennom mye både i media og fra andre menigheter de to siste årene, det er ikke noen hemmelighet. Vi opplevde allikevel en stor tro på dem og at Gud skulle gi dem en snuoperasjon gjennom nettopp sommerkonferansen. Gud er trofast og gjør alt det han har lovet. Vi gleder oss til å se hva Gud gjør både der og i andre menigheter fremover.

Himmeliv er vår parallelle barnekonferanse og den vokste ytterligere fra sist år med flere barn og medarbeidere. De hadde underholdning, lovsang og forkynnelse av dyktige medarbeidere som sørget for at barna fikk minst like så mye som de voksne. Simon Henriksen barnepastor i familiekirken sto i spissen for dette arbeidet.

Vi er ennå ikke helt klar på hvor konferansen skal være neste år, men helt klar på at denne konferansen er kommet for å bli!

Hele konferansen er opptatt og sendes på YouTube og kanal 10 Norge!

 

 

EVANGELIET GÅR FRAM I INDIA

MISJON GJENNOM RSOM-BIBELSKOLER
Restoration School of Ministry RSOM har 6 bibelskoler, hvor både troende og tjenestegaver blir trent til å utføre tjeneste i Guds rike.

Det var stor begeistring da to nylig avsluttede bibelskoler hadde graduation i Zion Church Jollarpet sine lokaler. Den ene gruppen kom hele veien fra Chennai, og den andre gruppen var trent i lokalene til våre ledere Violet og Suresh Kumar i Jollarpet. Fine pyntede lokaler møtte oss når vi skulle feire graduation og alle elevene hadde fine drakter og hatter. Det er høytidelig når man har fullført et helt år med RSOM bibelskole som utruster både troende og tjenestegaver for tjeneste i Guds Rike! Elevene fikk høytidelige hilsener fra lederne for skolen, vi fikk høre herlige vitnesbyrd fra to elever, og jeg talte og oppmuntret elevene til å gå ut i tjeneste for evangeliet!

Ny stat åpner for Restoration

Bangarpet i Karnattaka
Omtrent to og en halv times kjøring fra Jollarpet ligger nabostaten Karnattaka. Her hadde vi et pastorsmøte og et kveldsmøte i byen Bangarpet. 40 pastorer var med og jeg talte om drømmer som er fra Gud og som går i oppfyllelse. Josef fra Gamle testamentet var utgangspunktet, han var både en drømmer og drømmetyder som fikk se sine drømmer gå i oppfyllelse. Jeg talte også til pastorene om min drøm, nemlig vekkelse og misjon i hele India. Pastorene svarte med stor begeistring på oppfordringen om å bli med i den store innhøstningen. RSOM-bibelskolene er et redskap som vil arbeide for at denne drømmen skal gå i oppfyllelse gjennom å utruste de troende for denne innhøstingen.

Om kvelden var vi i Good News Church hvor 100 mennesker ventet på oss med fantastisk lovsang. Budskapet var om Guds farshjerte. Etter prekenen fikk alle som ville det en varm omfavnelse. Guds herlighet kom ned. Styrken av Guds nærvær og kjærlighet var sterkt tilstede. Pastor Violet så herlighetsskyen som lå under taket, og det var merkbart at dette var et spesielt møte hvor Gud gjorde mye i menneskers liv. Kanskje ble en ny dør for Restoration Ministry åpnet den dagen.

Styremøte i Restoration India
Restoration har startet sin egen organisasjon for misjon i India. Organisasjonen heter Restoration India og har som formål å starte bibelskoler og menigheter i hele India. Nå ser det endelig ut som våre anstrengelser blir belønnet og alle detaljer når det gjelder denne organisasjonen kommer på plass og vi kan sende større midler til misjonsarbeidet i India.

Stor menighet i Chennai tar imot RSOM
Nest siste dag på reisen fikk vi et møte med lederen for skolen som skal starte i Apostolic Church helt sentralt i Chennai. Menigheten har tre gudstjenester på søndager hvor ca tre tusen er samlet. De har lest gjennom vårt materiale og våre bøker og ønsker å starte en skole som går over ett år hvor alle i menigheten som ønsker det, kan delta. Superspennende å se denne utviklingen. Hvordan Gud åpner opp en av de største byene i India for den visjonen som Han har gitt oss for å reise opp misjonærer i India.

Andra Pradesh

Andra Pradesh er helt klart i enda større behov av misjon og satsing på evangeliet enn Tamil Nadu. Her er folk superåpne for evangeliet og bare venter på at noen skal fortelle dem de gode nyhetene.
Etter en fin flytur begynte en tredagers misjonstur til Srikakulam-distrikt hvor RSOM skoler har pågått i over to år. Vi hadde møte i en landsby hvor hundre var samlet i en bitte liten kirke og på et hustak i en annen landsby. Flere syke ble helbredet og en døvstum jente fikk tilbake hørselen og begynte å snakke. Ca femti ble bedt med til frelse på disse to stedene. Nye menigheter er i ferd med å etableres.

Søndagsgudstjeneste i hovedkirken til RSOM i Andra ble et møte hvor Guds rike ble merkbart etablert både i den åndelige verden og i tilhørerne. Det er sterkt å merke at menigheten er ved å bli et skikkelig apostolisk senter med stor kraft og entusiasme og giverglede for det Gud gjør i området. Mandagen ble en stor og flott graduation seremoni holdt til ære for de 100 elevene som har vært med på de to siste RSOM -skolene.

Her er bilder fra Michael Job senteret hvor 350 jenter bor og går på skole

Etter graduation i RSOM-skolen i Coimbatore, gikk turen til Michael Job senteret som ligger 40 minutter utenfor Coimbatore. Gjensynsgleden var stor både blant elever og ledere på da vi kom på besøk. Det ble arrangert ekstra kvelds-chapel for jentene som ivrig samlet seg for å høre Guds Ord og oppmuntrende tale om Guds kjærlighet. Alle jentene ble lagt hendene på og fikk oppleve noe av salvelsen som vi kjenner har forvandlet våre liv.

Kl 5:30 neste morgen var jentene oppe igjen til morgenbønn og lovsang! Her fikk de høre om Guds helbredende kraft, og fikk motta helbredelse.

Vi har en spesiell kjærlighet til disse jentene og besøker dem så ofte som vi kan når vi er i India. Nå har lederne fra Abundant Life Fellowship fått oppgaven å komme inn og prise Gud sammen med jentene hver lørdag kveld. Vi har også et tilbud til dem om å trene de store jentene i 10 til 12 klasse i en egen RSOM skole.

Vil du gi en gave, så vil elevene på skolene og deres ledere og lærere ta imot med stor takk!

GAVER TIL RESTORATION:
Konto: 1503 42 34997 i DNB  merk :misjon
(skattefradrag i 2017; gaver over kr 500 inntil 30 000)

Kan vi importere vekkelse?

richard owusujennifer mirembe

Velkommen til møtene både i Ås Kulturhus og Trondheimsveien 5, Oslo og søndag 13 mars i Ås og konferansen 17-20 mars i Ås!

Onsdag 16 mars kl 19.00 har Familiekirken møte i Oslo med Richard Owusu og Jennifer Mirembe som en opptakt til konferansen som starter torsdag i Ås.
Adresse: Trondheimsveien 5, 0560 Oslo.

Apostlenes gjerninger 16 v.9 «Om natten hadde Paulus et syn: Han så en makedonier som stod der og bønnfalt ham og sa: Kom over til Makedonia og hjelp oss!»

I mars har vi invitert en predikant til Norge, Biskop Richard Owusu fra Ghana! Denne mannen mødte jeg i Uganda på predikantseminar sist august. Når han prekte ble det utgytt en ånd av bønn og salvelsen og herligheten manifisterte seg sterkt. Når individer søkte forbønn fikk vi se Guds kraft virkelig i bevegelse. Mange ble befriet fra sykdommer og stor frihet kom som resultat av disse møtene.

Det kan hende vi tror på helbredelse i Norge, men skal vi være ærlige er det ikke alltid det skjer så mange helbredelser på våre møter. Vi har læren, men ikke alltid kraften.

Vi har mye bra i norsk kristenhet. Mye god undervisning. Så mye at vi nesten svømmer i den. Vi har fine menigheter, så fine, så fine! Noen ganger lurer jeg på om vi har blitt for fine. Vi må passe oss, så vi ikke blir så fine og så polerte at vi lukker Den Hellige Ånd ute. Vi vil ha vekkelse, jo, jo! Men, hva slags vekkelse?! Litt snill, pen vekkelse kanskje! Med mye folk, men helst ferdig helligjorte mennesker uten for mange problemer. Ikke for mye kraft og manifestasjoner i møtene, folk kan jo tro at vi er mindre begavede! Litt kraft og herlighet, men ikke for mye. Vi skal jo helst ikke miste kontrollen.

Da vi bodde i Kenya ble vi vant til å «miste kontrollen». Det var møter som varte 6-7 timer. Guds kraft var der. Det var ikke først og fremst fordi predikanten ikke visste når han skulle stoppe, men folk ville ikke gå hjem! Herligheten lå tykt i møtet og Guds mirakuløse kraft manifesterte seg.KONFERANSE

Jeg lengter etter at Gud skal gjøre sitt inntog her i Norge! Jeg har sett det i India, jeg har sett det i Afrika. Når de første pinsevenner opplevde vekkelse i Norge, var herligheten der. Folk mødte Gud til ånd, sjel og kropp! Folk ble helbredet! De lå under kraften i timer! Og de ble kritisert i Aftenposten! Pytt med litt kritikk! Vi har snart blitt så politisk korrekte at ikke engang djevelen blir fornærmet! La oss få tilbake den ekte Pinsekraften!

Vi er ca 700 millioner Pinsekarismatiske kristne på jorden idag! De fleste i Afrika og Sør Amerika hvor de har en sterk manifestasjon av det overnaturlige! Vi har nesten utviklet en mirakelfri sone i Skandinavia hvor vi nesten ikke ser noen ting av det overnaturlige! Kanskje Gud trenger å sende en «Paulus» eller andre av sine tjenere igjen for å vise oss det egentlige evangeliet: «Evangeliet med kraft».

Velkommen til møtene både i Ås Kulturhus og Trondheimsveien 5 i Oslo!

Jollarpet (India)

Jollarpettai En ny begynnelse Febr 1-3, 2016

Jollarpattai er en liten by ca tre timer vestover fra Channai i Tamil Nadu. Jeg kom med morgen toget fra Chennai det som er kjent som Chennai express, Dobbeltdekker med det som i min smak er alt for kalde kupeer på 1. Klasse. Indere ser det som luxus å få reise på  1 klasse og det skal være kalt, det kaldere jo bedre. Vi nordmenn reiser gjerne til varme land, der betaler Vi gjerne i dyre dommer for å få det så varmt som mulig. Luxus oppleves forskjellig i forskjellige land og kulturer.

Når jeg kom frem til Den lille byen Jollarpettai ble jeg møtt av min gode venn Suresh Kumar. Han er pastor i menigheten her og vi ble kjent med hverandre på Facebook for et par år siden. Facebook kan brukes til utrolig mye. Jeg bruker det bl.a. Til å bli kjent med nye mennesker i misjonens tjeneste. Jeg mødte også Kumar i Vizinagaram hos vår leder i India, Ragland.

Bilen han kom å hentet meg i var en hel historie for seg, men la meg bare sammenfatte med å si at den hadde sett bedre dager. Det føltes som alle deler var løse i bilen og det var en stor lettelse at det ikke var mer enn ca 10 min. reise til kirken dit vi skulle. Her ble jeg installert i pastorsboligen som er direkte sammenkoblet med kirken.

Den første gudstjeneste jeg skulle preke var her i menigheten til Kumar. En flott kirkebygning hvor alt er blitt gjort for at møtebesøkere skal føle seg velkomne og hjemme.

Jeg prekte om Den troendes tjeneste som jeg tror er nøkkelen til å vinne og nå Indias befolkning i våre dager. Visjonen om å starte Restoration Schools Of ministry over hele India, og trene 1000 arbeidere for å spre det gode budskap  i dette store landet. Det føltes som de ca 30 som hadde mødt opp hadde grepet budskapet. Det ble mye latter og mye glede.

Neste dag var det pastorsdag med pastorer fra mange forskjellige menigheter i distriktet. Helt fra tre timers avstand fra menigheten her. Jeg prekte om Bønn og Guds Faderherte. Her ble også visjonen delt og utfordringen gitt om å starte Schools Of Ministry i distriktene. Det virker som jo lenger vekk fra byene man kommer , de store byene spesielt som Chennai, Bangalore og Coimbatore jo større er behovet for både nye menigheter og undervisning i Guds Ord.

JOLLARPET.png

Kumar tar utfordringen om å bli koordinator for skolene, starte en skole i sin egen menighet og undervise og lede to andre skoler i distriktet.

To av pastorene Isak og Veda Kumar møter jeg dagen etter i en liten landsby på taket av pastorens hus. Her har jeg en av de sterkeste møter jeg har hatt på lenge. Folket var ganske oppildnet av Isaks lovsang allerede når vi kom, når de fikk høre ordet om Guds Ord som er Jesus ble de helt uten styring og når forbønn ble tilbudt var senen satt for utgytelse av Guds kraft som jeg ikke har sett på lang tid i India. Herlig å se Guds Ånd i aksjon og her var det tydelig at Gud var i aksjon på en måte så både lokale hinduer og menigheten fikk del av Guds Salvese. Når møtet var ferdig ble vi servert indisk

vegitariansk mat som brant i alle bauer og kanter. Bror til Suresh, Kamel og hans kone Salome hadde kommet fra Bangalore og var med på møtet og var veldig begeistrede.

Etter møtet bar det avsted på en tur opp på et fjell som var et sightseeing mål for hele distriktet. Et yndet mål for unge par som søkte seg til litt fred og intimitet langt fra byens stress og bråk. Turen gav også oss litt adspredelse i vårt ellers tette program av møter og planlegging.

2016-02-03 17.51.55

Jeg fikk også et godt inntrykk av Kamel og Salome som gjerne ville ha at jeg skulle komme til deres menighet som ligger 15 km fra Bangalore i Kannataka staten. Denne staten har sitt eget språk Kannada som blir brukt bare i denne staten som har 65 mill innbyggere. Salome som har en master i Divinity og også har erfaring fra å undervise i Bibelskole i Kerala sa seg villig til å oversette vårt materiale til Kannada. Dette er en stor jobb og vi ser det som en stor favør å få noen som kan oversette materiale vårt. Noen av kompendiene er over 200 sider så det er hele bøker som skal oversettes. Her er det mye jobb og vi tror dette vil bane vei for fremtidige skoler og mange sjelers frelse og opprettelse i denne delen av India.

Dagen etter ble jeg hjulpet til jernbanestasjonen av begge familiene Kumar og vinket farvel med en blandet følelse av glede og litt vemod. Violet, Suresh,s kone måtte tørke en tåre, imens vi menn holdt modig våre tilbake.

Indiatur

Fantastiske dager i India inntil nå!

2016-02-03 14.04.04

To første dagene fulle av samtaler og møter. Nytt styre for Restoration India er installert . Nå med Thomas George som styreleder. Han har jeg kjent i over 20 år og har full tillit til på alle måter. Resten av styret er folk jeg har kjent siden Dr. Jobs kampanje i Chennai i 99, alle folk med store kvaliteter, ikke minst trofasthet. Jeg bor hos Dr David Samuel en godmann som gjerne åpner hjemmet sitt for misjonens tjeneste.

 

Fredag lørdag og Søndag var jeg hos Apostel Tankachan i Tiruvallur. En veldig interessant mann med en stor visjon fra Gud.

2016-01-31 14.36.51-1

Jeg mødte han sist jeg var i India, da var han i full gang med å bygge sin livsvisjon. En kirke med balkonger i to etasjer, med plass til 5000 mennesker. Bygningen var ikke ferdig da, men ble innvidd i sommer, så her har det gått radig. En mann med stor tro og en stor visjon. Han har vært med å starte 27 menigheter i området og var den første som kom til byen på 70-tallet med pinsebudskapet. Han har en stor byrde for India og har startet bibelskoler i 8 forskjellige stater i India. Nå er det ikke så lett å drive fultidsbeibelskoler lenger så han ble i fyr og flamme når han hørt om visjonen og arbeidet med å starte og drive Schools Of Ministry over hele India med vanlige lekfolk som hovedmålgruppe.

2016-01-31 14.35.52

Det nye kirkesenteret som har plass til 5000 mennesker blir nå et flott sentralt konferansesenter som blir brukt til konferanser hvor alle de 27 menighetene blir invitert og deltar. Neste januar (2017) vil han invitere til en stor konferanse hvor han inviterer alle de 27 menighetene til tre fantastiske dager med Guds kraft og herlig undervisning. Thomas George som også var med på møtene ble også invitert til konferansen. Apostel Thankashan var veldig begeistret for møtene og undervisningen og sier at hans folk er rede for en ny tid med både sterke møter med Guds kraft og for undervisningen som han opplevde som frigjørende og trosoppbyggende. Etter det siste møtet ble vi enige om å starte bibelskoler (RSOM) i så mange av menighetene som mulig. Dette er det vi har hatt bruk for i lengre til og dere har blitt sendt av Gud for å hjelpe oss å utbre Guds Rike både i denne byen og I India var hans begeistrede ord. Under konferansen som skal holdes i konferansesenteret i Januar 2017 vil det bli arrangert RSOM-graduation for alle elevene som har gått skole i Restoration under 2016.

 

Ingen plass for kristne

sysIrak-krigen ble en katastrofe for assyrerne. Et folk med en historie tilbake til oldtiden ble jaget fra sine hjemtrakter. Nå skjer det samme i Syria.

I den såkalte islamske stat (IS) tåles ikke mennesker med en annen tro. De krever at kristne assyrere må omvende seg til islam, betale en religiøs skatt eller bli drept. De siste dagene har IS bortført flere hundre kristne assyrere, inkludert kvinner og barn. IS taper på slagmarken og svarer ved å angripe sivile i deres hjem i fredelige landsbyer i det nordøstlige Syria.

Det er et heslig og skremmende mønster i hvordan IS opptrer overfor religiøse minoriteter, som de kristne. De ødelegger historiske klostre og kirker, brenner eldgamle og uerstattelige bøker og fjerner alle kors. Den grønne kirke i Tikrit bygget i år 700, var en av de eldste og vakreste. Den ble jevnet med jorden av IS i høst. Mar Behnam klosteret fra 400-tallet, med en berømt samling av antikke bøker, er ødelagt. Brutale vandaler vil utslette alt som finnes av assyrisk kultur, historie og identitet.

Det assyriske folk kan spore sin historie tilbake til Mesopotamia i oldtiden, 4000 år før Kristus. Frem til 600 tallet og de senere muslimske erobringene var Assyria i perioder en mektig stat, i grenseområdet mellom det som i dag er det nordøstlige Syria, det nordlige Irak og det sørlige Tyrkia. Assyrerne var blant de første folkegrupper som ble kristnet og Jesu eget språk, arameisk, er fortsatt i bruk i assyriske kirker. Assyrerne er en viktig del av Syrias og Iraks urfolk.

Det er om lag 3,3 millioner assyrere, men de spredd over en lang rekke land, jaget på flukt fra sine opprinnelige hjemtrakter av ulike herskere og erobrere. Men frem til i dag har de kristne samfunnene bestått, og de som har blitt igjen har ivertatt en viktig kulturell og historisk arv.

Det var 1,4 millioner assyrere i Irak i 1987, i dag er det bare 400 000 igjen. Det er 40 000 assyrere igjen i Syria, men mange av dem er på flukt. Kristne fordrives fra det som en gang var oldkirkens kjerneområde. Det som nå pågår er etnisk og religiøs rensing i sin mest avskyelige form.

CELEBRATION OF FAITH

Thousands of Christians of Lahore got out on the streets to lend their support and comfort

for the families of those killed in the bomb blast in front of two churches while the coffins

of the dead were being carried for burial. (Inset) The body of young Zubair Rashid Masih

who was tortured and killed by the police.

images

At the very outset let me wish all our readers on the occasion of Easter. As we remember the sacrifice made by our Lord Jesus as he surrendered to the cross and subsequently glorify His resurrection, it is certainly a time for us to acknowledge the newness of life and thefulfilment of a promise that God has made to all of us. In the words of Anon, «Christ left the grave one glorious day, and vanquished death and sin; He opened wide the gates of heaven, that we might enter in.»

The Holy Week is indeed the most powerful time for us Christians to experience how the victim of Good Friday became the victor at Easter. It is the opportunity for us to understand how we can similarly become victors despite our failures and our missed chances. These moments will give us the strength to celebrate the fact that we are Christians and that God has embraced us with forgiving love.

unnamed

In the world of today, where information travels almost instantaneously and where it is easy to gather public opinion about almost any subject through platforms like social media, there is little time for reflection and introspection. Instant responses are required – there are pokes and pings and likes that can show your support for any incident, person or topic. Most of these have almost become automated reactions. Is there any deep thought that goes behind the responses? Do we realize that we are contributing in influencing another person’s mind at the press of a button? Do we realize our responsibility in shaping society’s thought, and if so, do we do it responsibly?

We all need to be connected with God through prayer and meditation in order to fulfill our duties as Christians. We cannot see where and how our actions and words will bear fruit. We can only follow the directions given by God or follow our human instincts. David Roper says, «It is not what we do for the Lord, but what He does through us that enlightens and enriches others.» For Zechariah 4:6 says, «Not by might nor by power, but My Spirit,» says the Lord of hosts.

Easter is symbolic of a beginning. It can be the start of an increased spiritual alignment or the promise of stronger faith, or harmonious living. Whatever it be, I pray that the Lord bless your efforts and pour out His grace for you to bloom and spread His word.

Your sacrificial contribution can be sent to us at:

Tortured For Christ, V-31, Green Park Main, New Delhi-110016, India.

MADHYA PRADESH:

CHURCH ATTACKED IN JABALPUR

Members of a Hindu religious group vandalised a church in Jabalpur in Madhya Pradesh where a Bible convention was being held. There were around 200 tribals present at the time of the incident who had come to the church from Mandla District.

According to church authorities, the men had a heated argument after which they created ruckus in the premises and broke flower pots. But the attackers claim there was no vandalism. «We went to the church after we got to know that a religious conversion ceremony was being organised there in the name of a Bible convention. Otherwise, why were so many tribals called there?» said Yogesh, a member of the Hindu Dharma Sena. A police case was registered against unknown people after a complaint by church authorities. The Christians have threatened to close all missionary schools and colleges in Jabalpur for a day if police does not take any action. «If the perpetrators of this crime are not punished, we will close all the Christian schools in the area,» said Denzel Paul, a leader of the Christian community.

«We have registered a case against unknown people after a complaint by the Christian community,» said Isha Pant, Assistant Superintendent of Police, Jabalpur. We hope that peace will prevail in the area and that there are no more incidents that will heighten the underlying tension in the area.

WEST BENGAL: ELDERLY NUN GANG-RAPED

In what can be described as one of the most heinous attacks on a person from a religious order, the 72-year old Superior of the Convent of the Religious of Jesus and Mary was gang-raped by burglars on March 13. The superior is now in stable condition, and is recovering in a hospital in Calcutta.

According to the latest reports, police arrested eight men, now under investigation for sexual assault. Due to the CCTV cameras installed in the convent it has been possible to identify six of the eight suspects. Aranb Gosh, superintendent of the local police, said the robbery was well planned: «The footage shows the six men, aged between 20 and 30, climb the wall around at 23:40, enter the school and cut the phone lines».

«Over the past 19 years – Cardinal Gracias, Archbishop of Mumbai and President of the Catholic Bishops Conference of India (CCBI), says, «this convent has been serving the people, and working for nation building and this is an exceedingly grave assault on religious women and is emblematic of gross immorality, deepest depravity.» He added, «The Ranagath attacks were beyond vile – not only did they heinously violate the religious sister, they desecrated the Chapel, the ciborium and the monstrance, this is evil». As chair of CCBI, next March 19 (Feast of St Joseph), the cardinal will celebrate a Mass of reparation for the religious.

The gruesome act has extracted strong voices among the clergy and laymen from all over India. The growing sense of insecurity among the Christian community is evident in the reactions resonating from all over the country. On hearing of the attack, hundreds of students – and their parents and teachers – blocked the roads near the monastery for several hours, demanding police find the culprits. Created in 1818 by St. Claudine Thevenet to educate and serve the poor, the Religious of Jesus and Mary now operate in 28 countries on four continents. In addition to the high school of Ranagath (West Bengal), India’s Congregation directs 13 schools. The College in New Delhi is considered one of the best in India. Apart from praying for the recovery of the Superior, our concern is for rapid action to be taken by government agencies to curtail any more incidents like these. Only stern punishment of the culprits and proper measures of security will be adequate response to this horrifying event.

RUSSIA AS PERSECUTOR

It is now one year since the annexation of Crimea by Russia, and Ukrainian Christians say they are facing persecution by separatists. This report is given by our partner organization in Europe. Evangelical churches have come under severe restrictions in Crimea, and a church leader is warning that Ukrainian churches will also lose their religious freedom if the Russians take control of their country.

‘Paul’, a pastor who’s planted many churches in the former Soviet Union, says separatists have accused evangelical Christians in the Ukraine of spying for the West and have confiscated their church buildings. ‘Paul’ – not his real name, laments, «In the areas that have been occupied some Christians have been killed. They have been accused of being American spies.» He warns the situation can only get worse if the separatists gain more ground, judging by the experience of Evangelical Christians in the Crimea. ‘After annexation, Ukrainian churches were told they had no right to exist there,’ said Paul. ‘Every church has had to be re-registered. Some pastors and priests have been forced to accept Russian citizenship.’ Those who refused, he said, were forced to leave.

�There has been a steady decline in religious freedom across the former Soviet Union in recent years. Separatists have killed Christians in the Ukraine, and the picture in the Crimea under Russian annexation paints a disturbing picture of the future for Christians in Russian-controlled territories.

�The idea that Christians who do not belong to the traditional Orthodox Church have embraced some form of pro-Western religion and could even be American spies is a rumor being spread by Russians for their own gains. Other communist or post-communist countries make the same claim. Russia must respect freedom of religion for all faiths and restrain separatist groups from attacking churches and Christians in the Ukraine.

We seek prayer support from our readers for persecution of the church in separatist controlled areas of Ukraine to decrease and for removal of restrictions on the church in annexed Crimea. In the present crisis Ukrainians of all denominations are praying together to God in the streets and squares, and we hope that religious freedom will be soon allowed across the former Soviet Union.

ATTENTION: Those who wish Tax Exemption for their donations for our daughters at Coimbatore can send it as a crossed Cheque/Draft and MO/EMO in favour of: ‘MICHAEL JOB ORPHANAGE’ addressed to: Near Sulur Boat Lake, Ravathur P.O., Coimbatore-641103, Tamil Nadu, India.

You can also transfer the money from bank to bank, as per the following details : Account Name: MICHAEL JOB ORPHANAGE, Account Number: 0294053000015670, Bank: The South Indian Bank Limited, Branch: Pallapalayam, Coimbatore-641016, Bank Address:155 Trichy Road, Pallapalayam, Gandhi Nagar, Ondipudur PO, Coimbatore, Tamil Nadu – 641016, IFSC Code: SIBL0000294. When you transfer the money from bank to bank, please write to us all details at jjob@pobox.com

PAKISTAN: CHRISTIANS UNDER THE

FIRE OF PERSECUTION

Two suicide bombings at two churches in the Pakistani city of Lahore killed at least 13 people, including two policemen, and wounded more than 65 people on Sunday, March 15. The back-to-back blasts shook the majority Christian neighborhood of Youhanabad as churches in the area held prayer services. Police said suicide bombers detonated explosive vests next to Christ Church and St. John’s Church after security prevented them from entering the compounds, which are a few hundred meters apart. Around 500 worshippers were inside the churches when the bombers struck.

The attacks have sparked a protest by members of the Christian community in the area. The protesters blocked the main roads near the church, burning tires and chanting against the government of the Punjab province for not providing adequate security to the community.

Christian communities across Pakistan, including its largest city Karachi and capital Islamabad, organized protests in solidarity with the Youhanabad victims and criticized the government for failing to protect them. A faction of the Pakistani Taliban claimed responsibility for the bombings. «These attacks will continue until there is an Islamic system in Pakistan,» said Ehsanullah Ehsan, spokesman for the faction.

Sunday’s attack was the deadliest on Pakistan’s Christian community since suicide bombers killed more than 70 people at a church in the northwestern city of Peshawar in September 2013.

In another heinous incident, Pakistani police tortured a young Christian to death after his mother had been previously accused of stealing gold from her employer, a Muslim. According to investigators the woman was charged with having stolen gold items from the house of Abdul Jabar, where she worked as a maid for a meagre amount. The 20 year old Zubair Rashid Masih was taken away by a group of agents who were investigating the theft report against his mother, Ayesha Bibi. However, the young man, unlike other relatives, was detained and died in the hours following his arrest while still in the custody of law enforcement officers.

This incident also occurred in Lahore, and according to preliminary reports provided by CLAAS (Center for Legal Aid Assistance and Settlement), the young man was «violently tortured throughout the night» by the police. The next morning his lifeless body, was «dumped in front of his parents’ house». The charge of theft lodged against Ayesha by Jabbar, has been strongly denied by the woman. She said that one evening the Muslim employer together with a retinue of policemen raided her home, accusing her of stealing gold from his house. The police beat and detained the woman, then dragged her to her brother Arshad Masih, with whom her two sons lived. According to the Muslim employer, Ayesha handed them over the stolen goods, while she continued to proclaim her innocence.

Jabbar began to beat Ayesha, under the indifferent eyes of the police; then the agents took the whole family, to the nearby police station to continue their interrogation. During the long hours of questioning the agents repeatedly used violence and torture against the Christian family, fracturing the woman’s arm. Later the police released all the family, except Zubair. The family feared for the fate of the young man, because often the police use violence during interrogations, especially against Christians. And the fears proved well founded when, on the morning of March 6, they found the body of the 20 year old in front of their door. Doctors confirmed that the death occurred as a result of torture.

For two days the family protested outside the police station. Later under pressure from activists and civil society, on March 8, investigators opened an investigation against an officer and three agents. Despite promises of justice, most likely the story will end with a paltry monetary compensation to the family while the policemen will remain unpunished. Please remember the grieving families of those killed in the bomb blast and Zubair’s persecuted family in your prayers.

 

GOD MADE ME SPECIAL

I am Aiti Maya Sherpa (Agatha). I hail from West Bengal. My father is a farmer and my mother is a homemaker. Our village is prone to floods as it is a low-lying area and is close to the river. Every year, floods would cause havoc and destroy crops and homes. The poor farmers were helpless. Some who took debts to overcome the financial crisis were unable to repay their loans and committed suicide. It was very difficult to survive in such an atmosphere. Though I was very young at the time, I was aware of the gloom and poverty that engulfed our homes. We had a small Christian community in the village of which my family was a part. During one particularly severe season, my father was desperate to make ends meet. He shared his difficulties with the local pastor. The pastor suggested that in order to reduce the burden of expenses, he should send me to Michael Job Centre where I would be able to avail of free accommodation, food and live a proper and secure life. My mother was reluctant to let me go but soon there was no choice.

I entered the portals of Michael Job Centre 10 years ago, in 2005, and there has been no looking back. It has been a privilege to be a resident and student of this institution which has given me a new life. I learnt to laugh here. I learnt the importance of prayer and the value of friends. I gained the respect for doing chores and putting my heart in whatever I did. I believe I am special for God chose me to be part of a special place.

Now I am giving my board examination of 12th class. I was very much attached to my Godfather Dr. P.P. Job. He was a great man of God filled with love, kindness and compassion towards children. He was also a man of vision who not only dreamed but tried his best to fulfill his vision with determination. He taught us to love life and also embrace hardship with patience and endurance. It is only because of him that I felt my life is worth living. Needless to say he took nothing from us but gave us everything we needed. He left his life’s full experience as a message which is like footprints in the sands of time. He is my inspiration, and I am determined to do my best so that I can serve people in God’s name just like he did. I thank God everyday for the way He has shaped my life.